Voor ouders

Als uw kind niet scherp meer ziet in de verte, kan bijziendheid aan het ontwikkelen zijn. Ongeveer een derde van alle kinderen ontwikkelt bijziendheid tijdens zijn schooltijd.

Het enige wat scholen hieraan doen, is de ouders van het kind voorstellen om naar de opticien te gaan. Bij de opticien krijgt het kind de “ juiste” correctieglazen. Deze snelle oplossing neemt de oorzaak van het probleem niet weg. Het komt vaak voor dat een kind zijn zicht ziet verslechteren, zodat hij om het jaar of om de twee jaar sterkere glazen nodig heeft. Als zoveel kinderen gehoorproblemen of reukproblemen zouden hebben, zou dat niet oproepen tot ongerustheid? Ondanks dat het erg duur en vervelend is om voor de rest van je leven een bril of lenzen te moeten dragen, zorgt elke vorm van bijziendheid ook voor een abnormale verlenging van het oog. Dit zorgt ervoor dat je later ernstige oogziektes kan krijgen zoals het loslaten van je netvlies), macular degeneratie, glaucoma (je randzicht verdwijnt) en cataract (het vertroebelen van de ooglens). Hoe groter je bijziendheid is, hoe meer risico je loopt.

De meeste oogdokters claimen dat bijziendheid erfelijk is en dat een bril dragen de enige oplossing is. Ze zeggen dit zelfs wanneer er in de geschiedenis van de familie geen bijziendheid voorkwam. Hoewel er veel onderzoeken zijn gepubliceerd die aanwijzen dat bijziendheid zich ontwikkeld door de onnatuurlijke hoeveelheid dichtbij kijken (accommoderen) waar onze ogen in de moderne samenleving aan worden blootgesteld. Hierbij moet je denken aan lezen en computeren. Meer dan honderd jaar geleden was al bekend dat mensen die hun ogen vaak gebruikten om dichtbij mee te kijken eerder bijziend werden, zoals bijvoorbeeld bij boekhouders gebeurde. De mensen die hun ogen gebruikten om er in de verte mee te kunnen kijken, zoals soldaten, werden zelden bijziend. Hier is ook recentelijk bewijs van de Washington State University Primate Research Center dat bevestigd dat bijziendheid wordt veroorzaakt door de manier waarop we onze ogen gebruiken:

1)  Omdat de ogen van bepaalde apen bijna identiek zijn aan menselijke ogen werd een kap gebruikt om het zicht te beperken van die apen zodat ze niet verder konden zien dan ongeveer 38,1 centimeter. Het bleek dat ook de meeste apen een sterke vorm van bijziendheid ontwikkelden, net als de meeste mensen zouden doen. Dit bewees dat te lang en te veel focussen (accommoderen) op dichtbij zijnde objecten, zoals boeken en computerbeeldschermen, bijziendheid veroorzaakt. Apen in het wild worden niet bijziend. 2) Het zicht van Eskimo’s die aan de kust van het Noorden van Alaska leven werd onderzocht. Er werd gevonden dat de analfabetische ouders en de grootouders, die hun tijd vooral buiten doorbrachten niet bijziend waren. Van hun kinderen die het voordeel hadden van verplichte educatie, was een volle 60% bijziend. Dit bewijst dat bijziendheid niet erfelijk is. Primitieve of analfabetische mensen over de hele wereld ontwikkelen (bijna) nooit bijziendheid.

De standaard behandeling is om concave of minus lenzen voor te schrijven. Dit is het tegenovergestelde van convex of plus lenzen die je bij de apotheker kan vinden. Minus lenzen brengen de wereld als het ware dichterbij en zorgen voor een nog grotere moeite om te accommoderen. Dit kan leiden tot een vicieuze cirkel die het zicht verslechterd waardoor je steeds sterkere lenzen nodig hebt. Met de toename van het gebruik van computers en boeken is de wereld een epidemie van bijzienden aan het naderen. In sommige Aziatische landen met een heel laag percentage analfabetisten, zoals Singapore, is meer dan  90% van de afgestudeerde studenten bijziend. Erfelijke fouten nemen niet toe met zulke snelheden.

De voorvechters van de Myopia Prevention claimen dat bijziende kinderen plusbrillen (leesbrillen) nodig hebben voor al het dichtbijwerk, zodat ze hun accommodatie spieren kunnen ontspannen. Deze methode heeft laten zien dat zo de ontwikkeling van bijziendheid kan worden voorkomen. Het heeft zelfs laten zien dat je bijziendheid kan verminderen, zodat het zicht weer goed wordt. Dit lukt echter alleen maar als de bijziendheid nog in een beginnende fase is. Sommige optometristen gebruiken deze methode op hun eigen kinderen. Het gebruik van zulke brillen beschermen je ogen tegen de onnatuurlijke hoeveelheid dichtbijwerk waar onze ogen niet voor zijn gemaakt. Het is hetzelfde als dat je schoenen draagt om op een ondergrond te lopen, waar je voeten niet voor zijn gemaakt, zoals bijvoorbeeld een stoep.

Het is een belangrijke beslissing die u moet nemen voor uw kind. Daarom zou u eerst alle kanten van het probleem goed moeten bekijken. Uw school is zeer onachtzaam als het deze informatie niet voor u beschikbaar heeft gemaakt. Het probleem van bijziendheidbescherming kan worden gevonden op www.preventmyopia.org. Als u deze benadering zou willen volgen, moet u eerst een optometrist vinden die deze informatie wilt lezen en er vervolgens naar wilt handelen.

Klik hier voor een leesbrillen.